fbpx
Menu Zavrieť

Chiptuning

 

 

 

 

 

Bezpečné zvýšenie výkonu Vášho vozidla až o *30%! Zmena výkonovej krivky,
zlepšenie nábehu turba, optimalizácia systému EGR, oprava software pre DSG prevodovky (podtáčanie) a mnoho ďalšieho…

To všetko sú služby, ktoré Vám vieme zabezpečiť spolu s profesionálnou diagnostikou a zhodnotením stavu vozidla.

 

Ako prebieha úprava vozidla?

 

-Skontrolujeme elektronické a mechanické systémy vozidla, brzdy, podvozok, riadiaca jednotka motora. Kompletná diagnostika.

 

-Technik absolvuje testovaciu jazdu pri ktorej zaznamená parametre potrebné pre vyhodnotenie spôsobilosti vozidla na úpravu software.

-Po vyhodnotení všetkých zistených skutočností odporučíme zákazníkovi ďalší postup ( úpravu software, opravu vozidla ). Ak sa na vozidle zistia poruchy, ktoré by po úprave mohli poškodiť motor alebo jeho časti v takomto prípade úpravu neuskutočníme.

 

 

Podtáčanie DSG prevodoviek

 

Jedným s najväčších problémov pri automobiloch s DSG prevodovkou býva podtáčanie motora. Nové DSG prevodovky sú schopné v meste zaradiť aj šiesty rýchlostný stupeň pri ktorom budú Váš motor trápiť v 1400 otáčkach – a on sa nechá! Dôvod? Emisie a spotreba paliva.

Najväčšie hrozby podtáčania motora:

-Nízka až stredná záťaž akvituje EGR systém a motor recykluje výfukové spaliny tým, že ich časť mieša s čistým vzduchom, ktorý vchádza do spalovacieho procesu. Týmto dochádza k nadmernému znečisťovaniu motora výfukovými spalinami, ktoré v dlhodom spektre dokážu výrazne poškodiť motor!

-V nízkych otáčkach a vyššej záťaži dochádza k namáhaniu rozvodovej reťaze čo vedie k jej postupnému naťahovaniu. Následkom môže byť preskočenie rozvodu a poškodenie motora.

-Pri nízkych otáčkach nedokáže motor efektívne “čistiť” sací systém. Pri nízkej rýchlosti vzduchu prúdiaceho cez sací systém motora v tomto systéme postupne vznikajú rôzne usadeniny, ktoré môžu spôsobovať mnoho problémov.

Prevencia?

-Úpravou software v riadiacej jednotke prevodovky dôjde k zmene “logiky” radenia rýchlostí. Prevodovka bude po úprave držať vyššie otáčky motora a nebude cielene podtáčať. Táto úprava je absolútne bezpečná a nenesie riziká.

 

Fakty a mýty o chiptuningu

 

Klesne mi spotreba paliva?
-Pri zmene výkonovej krivky vozidla, zvýšení tlaku turba, dávky paliva môže v niektorých prípadoch alebo špecifických jazdných situáciách dôjsť k miernemu zníženiu spotreby pohonných hmôt. Avšak ak ste sa rozhodli zvýšiť výkon Vášho vozidla je pravdepodobné, že Váš štýl jazdy nebude “na spotrebu” a teda primárny účel takejto zmeny nemôže byť úspora. Vo väčšine prípadov zákazníkovi po úprave stúpne spotreba!

Nepoškodím motor?
-Bezpečnou a dobrou úpravou software v riadiacej jednotke motora nedôjde k jeho poškodeniu! Ak je motor a jeho príslušenstvo v “zdravom” stave zvýšenie výkonu nemá na motor likvidačný vplyv.

A čo životnosť?
-Každé vozidlo, jeho motor, hnacie, prevodové a zvyšné ústrojenstva sú navrhnuté na istú “živnosť”. Tá sa líši od jednotlivých výrobcov, typov a generácií vozidla. Všeobecne chiptuning využíva potenciál motora, ktorý výrobca nevyužil naplno z viacerých možných dôvodov. Napr. emisné normy, stavba podvozku, prevodovky, bŕzd, životnosť jednotlivých komponentov.
Ak teda zvýšime výkon vozidla je nutné predpokladať, že životnosť ovplyvnených súčastí musí klesnúť.

 

Vyberte si svoje vozidlo:

Po vybratí Vášho vozidla uvidíte pravdepodobné navýšenie výkonu po úprave (platí pri ideálnych podmienkach a dobrom technickom stave motora)


 

MotorTECH - Viac než autoservis ...