fbpx
Menu Zavrieť

Dekarbonizácia – BG

Dekarbonizácia Sacieho, palivového a olejového systému pre benzínové aj dieselové motory pomocou profesionálnej chémie a technológie od Americkej spoločnosti BG!

 

 

Poďme postupne:

Čo je “karbonizácia” a prečo vzniká?

“Karbonizácia” je hovorové označenie pre zanášanie častí sacieho, palivového a olejového systému usadeninami, ktoré vznikajú pri práci spaľovacích motorov.

Vznik usadenín v jednotlivých systémoch je zapríčinený mnohými faktormi. Najdôležitejšie z nich sú napríklad: Systém spätnej recirkulácie výfukových plynov tzv. EGR, odvetranie kľukovej skrine spätne do sacieho systému, prekrývanie sacích a výfukových ventilov, konštrukčná stavba motora, nutnosť plniť prísne emisné normy…

Výsledok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nízky výkon, zvýšená spotreba paliva, závady na systéme EGR, núdzový režim, poruchy turba, pri dlhodobom ne-riešení problému nezvratné poškodenie motora.

 

Čo s tým?

Riešení je mnoho, niektoré sú účinnejšie, iné menej…avšak zabrániť usadzovaniu nečistôt nie je možné!

Štýl jazdy:

Časté a krátke jazdy po meste, jazdy na vysokom prevodovom stupni a nízkych otáčkach viď. : https://motortech.sk/chiptuning-2/ (podtáčanie DSG prevodoviek), jazdy “na spotrebu”…  Áno všetko toto prispieva k postupnému zanášaniu motora. Pri jazde nechajte motor dostatočne sa ohriať!, vyvarujte sa krátkym a častým jazdám, jazdite na vyšších otáčkach a nebojte sa pridať plyn! Nejazdite na spotrebu! Nechajte si upraviť software v DSG prevodovke tak, aby cielene nepodtáčala motor.

Prevencia:

– Výmeny olejov a filtrov v správnom intervale. Olej 15.000km alebo raz ročne, filtre raz ročne! Nedržať sa dlhých intervalov.
– Keďže usadzovaniu nejde úplne zabrániť je vhodné čas od času použiť značkového BG aditíva do paliva, olejov…
– Kompletná dekarbonizácia sacieho, palivového a olejového systému technológiou BG aspoň raz za 2 roky. (alebo podľa najazdených km)

Riešenie problémov:

Ak je Váš motor v stave, kde aditíva ani preventívna dekarbonizácia nepomáhajú je nutné prejsť na náročnejší stupeň opravy. Zanesené časti motora je nutné demontovať, profesionálne nechať očistiť (ultrazvuk, čistiace boxy a pod…) a následne zložiť späť.
Prípadne je možné zvoliť viac-násobnú dekarbonizáciu, ktorá účinnejšie zbaví motor nečistôt.

Výsledky:

Ak odstránime z nepoškodeného motora usadeniny ( z paliva, sania, oleja) môžeme očakávať:
– zvýšenie kompresie motora (z dôvodu uvoľnenia piestnych krúžkov, ktoré boli predtým zanesené usadeninami)
– zvýšenie sacej schopnosti motora (motor nasaje viac “vzduchu” keďže jeho sací systém je priechodnejší)
– z toho plynúce zníženie spotreby a zvýšenie výkonu
– zvýšenie životnosti
– zníženie spotreby oleja

 

FAKTY!

– Dekarbonizácia nie je žiadny ZÁZRAK, nespraví Vám z auta perpetuum mobile, formulu a neopraví Vám poškodený motor.
– Produkty spoločnosti BG pracujú na základe chémie a fyziky. Rozpúšťajú rôzne usadeniny, premieňajú skupenstvá a zabraňujú tvorbe ďalších usadenín.
– Preto je možné, že nie pri každom motore dôjde k očakávaným výsledkom! Mechanicky poškodený motor nie je možné opraviť touto cestou.
– Áno pri procese dekarbonizácie môže dôjsť k poškodeniu motora! Je to málo pravdepodobné ale nie nemožné…

Reálne skúsenosti hovoria za všetko:

Vstrekovače: (pred a po čistení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventile: (pred a po čistení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesty: (pred a po čistení spolu s meraním kompresie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver:

Moderné spaľovacie motory nesú so sebou mnohé výhody avšak netreba zabúdať, že každá minca má 2 strany a temnou stránkou v tomto prípade je istotne “karbonizácia”. Za náš team môžeme povedať, že technológia a chémia vyvinutá spoločnosťou BG reálne funguje. Stojí za nami mnoho áut, ktoré si prešli týmto procesom či už s lepším alebo horším výsledkom. BG môžeme odporučiť komukoľvek a kdekoľvek!

 

MotorTECH - Viac než autoservis ...